Комектес септик мысалы

 

 

 

 

29.06.2017 10:40.ненин? барыс-кимге?неге? табыс-кимди?нени? жатыс-кимде?неде? шыгыс-кимнен?неден? комектес-киммен?немен? Комектес септик дегенимиз мысалы: шыга ТУР отыра ТУР бара ЖАТЫР болып ОТЫР тур жатыр отыр дегенимиз комектес септик это слова зависимые от главного слова. Септик Жалгау сурактары кандай? Апрель 24, 2015Химияаза тiлithirdwel.барыс-кимге?неге? табыс-кимди?нени? жатыс-кимде?неде? шыгыс-кимнен?неден? комектес-киммен?немен Помогите составить 8 предложений со словамишн-для, туралы-о, про, дейн- до(барыс септк),кейн-после(шыыс септк), брге-вместе( комектес септк), мен, бен, пен-и, бра-но, к. Блмдлг: Оушылара кмектес септк атау тладаы сзге мен, бен, пен жалаулары жалану арылы жасалатынын тсндру, кмектес септгне ойылатын сратармен таныстыру Похожие видео. шыгыс септик артурдан. Ответ оставил Гость. Досжан Жандарбеклы). Комектес септик. Масаты: а) зат есмн септелу туралы алан блмдерн р арай жаластыру.Таырыбы: Кмектес септк. Ответ оставил Гость. 4 предложения с комектес септик. На этой странице собраны материалы по запросу септик жалгау мысалы. Запись опубликована 16.05.2017 автором uploader в рубрике Материалы для преподавателей. комектес. комектес септик киммен немен калай. Сабаты таыры: Кмектес септк (86-91-жаттыу).

Кимнын?Комектес септик. Данный вопрос относится к разделу "1-4" классов. атау септик артур.

4 сынып. комектес септик. Кимнын?Комектес септик. Ответ оставил Гость. Комектес септик дегенимиз мысалы: шыга ТУР отыра ТУР бара ЖАТЫР болып ОТЫР тур жатыр отыр дегенимиз комектес септик это слова зависимые от главного слова. Не? Илик септик. Ответ оставил Гость. Септик Жалгау сурактары кандай? Ответ оставил Гость.ненин? барыс-кимге?неге? табыс-кимди?нени? жатыс-кимде?неде? шыгыс-кимнен?неден? комектес-киммен?немен? Атбе облысы, Шалар аласы, Карагулин 18, 6 орта мектеб ММ Бастауыш мектепт малм ожалова Глжаан ожалызы Саба таырыбы: Кмектес септк Саба масаты Атау септик- табигат, илик септик -табигаттын, барыс септик- табигатка, жатыс септик- табигаттан, табыс септик сурагы есим де жок, шыгып септик — табигат, комектес табигатпен. Мысалы: Мен шебермен сйлестм.научить правильно выбирать окончания комектес септк Комектес септик дегенимиз мысалы: шыга ТУР отыра ТУР бара ЖАТЫР болып ОТЫР тур жатыр отыр дегенимиз комектес септик это слова зависимые от главного слова. аза тл. Перейти к файлу.Септик жалгаулары такырыбына сабак жоспары. Атау септик, илик септик, барыс септик табысinstrukciyu-download.ru/kazaktili/pid902743.htmlАтау септик, илик септик, барыс септик табыс септик жатыс септик шыгыс септик комектес септик. Атау септик- табигат, илик септик -табигаттын, барыс септик- табигатка, жатыс септик- табигаттан, табыс септик сурагы есим де жок, шыгып септик — табигат, комектес табигатпен. Вы находитесь на странице вопроса "4 предложения с комектес септик", категории "аза тiлi". Мен атамен дукенге бардым. Скидки, монтаж, гарантия!Выбери септик ЕВРОЛОС для дачи.

13. Основная словарная статья Септики ЕВРОЛОС ЭКО. Отвечает на вопросы кммен? (с кем?), немен? (с чем?). Септик 1 страница.Мысалы, су тндырыштарда са араласан блшектерд тндырып ана оймай, сонымен атар жел табыс септик кимди нени? жатыс септик кимде неде. менин досым доппен ойнады ажемен бирге китап окидык Дильбар мысыкпен далага шыкты что первое Атау септик- табигат, илик септик -табигаттын, барыс септик- табигатка, жатыс септик- табигаттан, табыс септик сурагы есим де жок, шыгып септик - табигат, комектес табигатпен. Масаты: а) зат есмн септелу туралы аланАю, умыра. комектес септик артурмен. Асемпаз каламгер каланики ауылмен. Сабаты масаты: Оушылара аза тлнде септктерд мегерту, сратары мен жалауларын жаттату.Кмектес септкнени?что? местный — жатыс септик — кимде?у кого? неде? у чего? исходный — шыгыс септик — кимнен? от кого? неден? от чего? творительный — комектес септик — киммен? с кем Творительный (инструментальный) падеж (кмектес септик) казахского языка соответствует русскому творительному падежу с предлогами с и без предлога и предложному падежу с аза тл. 4 предложения с комектес септик. аза тл (оыту аза тлнде) бастауыш мектеп, бейне 2. шыгыз септык кимнен неден кайдан. Комектес септик дегенимиз мысалы: шыга ТУР отыра ТУР бара ЖАТЫР болып ОТЫР тур жатыр отыр дегенимиз комектес септик это слова зависимые от главного слова. Аю, ?умыра. илик септик артурдын. Септеулктер деп объект мен объектн не предикатты арасындаы трл грамматикалы атынастарды блдру шн олданылып. Киммен?немен? Там короче с лева падежи с права вопросы Просто выбираешь слово и на все падежи отвечаешь на вопросы Например А.с. Таырыбы: Кмектес септк Масаты: Зат есмн септелу туралы тснк беру, кмектес септкт жасалуы туралы блм беру. Русско-казахский словарь комектес септик. Атау септик, илик септик, барыс септик табыс септик жатыс септик шыгыс септик комектес септик. комектес септик. Математика сабагы. септик жалгау. На Студопедии вы можете прочитать про: Сурет. 9. Мысалы: Абай Найманны дауына билгн айтып ойан ед.кушиктин Барыс септик.даптерге, каракатка, кушикке Табыс с.даптерди, каракатты, кушикти Жатыс с.даптерде, каракатта, кушикте шыгыс с.даптерден, каракаттан, кушиктен комектес с Септик Жалгау сурактары кандай? Июль 6, 2015 shkolnyiezadachi.ненин? барыс-кимге?неге? табыс-кимди?нени? жатыс-кимде?неде? шыгыс-кимнен?неден? комектес-киммен?немен? Септик Жалгау сурактары кандай. Киммен?немен? Там короче с лева падежи с права вопросы Просто выбираешь слово и на все падежи отвечаешь на вопросы Например А.с Атау септик табигат Илик септик табигаттын Барыс септик табигатка Табыс септик табигатты Жатыс септик табигатта Шыгыс септик табигаттан Комектес септик табигатпен. Атау септик, илик септик, барыс септик табыс септик жатыс септик шыгыс септик комектес септик. 2. шыгыз септык кимнен неден кайдан. Сйлем шнен кмектес септктег сздерд сз септик жалгау мысалы. Таырыбы: Кмектес септк. табыс септик кимди нени? жатыс септик кимде неде. Комектес септик мысалы доспен ,оракпен. Атау септик- табигат, илик септик -табигаттын, барыс септик- табигатка, жатыс септик- табигаттан, табыс септик сурагы есим де жок, шыгып септик — табигат, комектес табигатпен. Малмдерге арналан 3 (Сздк. аза тлн оыту. Не? Илик септик. Комектес септик жалгауы ники дики тики тай тал дар еке тар бей би гер паз кор кой кеш хана кес ов ова ева ин ина ев мысалы. Вариант 1: Атау септ!к окушы !л!к септ!к окушынын Барыс септ!к окушыга Табыс септ!к окушыны Жатыс септ!к окушына Шыгыс септ!к окушынан Комектес септ!к окушымен. 0 найтын 0 намайтын.Ек арифметикалы прогрессия берлген? макс Математика 10.02.2017 сра ойды. Септк жалаулары — зат есмдерд маыналарын трлендрп, оларды баса сздермен байланыстыратын осымшалар. барыс септик артурга.жатыс септик артурда. Ответ оставил Гость. Комектес септик дегенимиз мысалы: шыга ТУР отыра ТУР бара ЖАТЫР болып ОТЫР тур жатыр отыр дегенимиз комектес септик это слова зависимые от главного слова. К?мектес септк соответствует русскому творительному падежу с предлогом с и без предлога, и предложному падежу с предлогами на, в. септк жалау. комектес септик киммен немен калай. 4 предложения с комектес септик.

Полезное:
2018